Гүний Уурхайн агааржуулалтын хаалга нийлүүлэх, явган гарцанд цахилгаан интерлок систем суурьлуулах (Vent door project)

Захиалагч: Оюу-Толгой ХХК
Байршил: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум
Ажлын талбай: Гүний Уурхай

Ажлын цар хүрээ:

  • Агааржуулалтын хаалга нийлүүлэх: Гүний уурхайн агааржуулалтын хаалга нь тоос шороо, хорт хийг шингэлэх, температурыг зохицуулахад шаардлагатай агаарын урсгалын зохицуулалт хийдэг.
  • Явган хүний гарцны цахилгаан интерлок систем суурилуулах: Гүний уурхайд маш цухалд тооцогдох агаарын урсгалын алдагдлаас сэргийлэх.

Гүний уурхайн агааржуулалтын систем:

  • Даралтат эх үүсвэр ба үлээх болон сорох сэнс
  • Уурхайн туннел, агаарын зам
  • Агаарын урсгалын зохицуулах хаалга, хаалтуудаас бүрддэг.