Нүүр

1-3-600x350

Гүний Уурхайн цахилгаан
хангамж (Underground
Reticulation project)

Захиалагч: Оюу-Толгой ХХК
Байршил: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум
Ажлын талбай: Гүний Уурхай

Гүний Уурхайн агааржуулалтын
хаалга нийлүүлэх, явган гарцанд
цахилгаан суурьлуулах интерлок систем (Vent door project)

Захиалагч: Оюу-Толгой ХХК
Байршил: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум
Ажлын талбай: Гүний Уурхай
2-3-600x350
120км + Нийт татсан кабелийн хэмжээ
400 мянган Аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэл (хүн цаг LTI Free)
150+ Чадварлаг ажилчид
300+ Татсан кабелийн муфт
12-225x225
1-4-225x225
1-1-225x225
Монгол улс болон олон улсын чанар,
стандартад нийцсэн эрчим хүч болон
уул уурхайн тоног төхөөрөмж
нийлүүлэх, суурьлуулах, 0.4-35 кВ-ын
цахилгаан дамжуулах шугам, дэд
станцын угсралт, засварын ажил, түүний
туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ
Австрали болон Монгол мэргэшсэн
мэргэжлийн боловсон хүчин нийлүүлэх,
RJE компани нь Австрали болон Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын эрчим хүч тэр дундаа сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт олон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн түүхэн туршлагатай олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг гол онцлоготой юм.

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо, Морин тойруулга, Наадамчдын талбай /17101/, Архивчдын гудамж 512
Мэйл: info@rjemongolia.com