Гүний Уурхайн цахилгаан хангамж /Underground Reticulation project/
Захиалагч: Оюу-Толгой ХХК
Байршил: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум
Ажлын талбай: Гүний Уурхай

Ажлын цар хүрээ:

  • Хэрэглээний усны систем,
  • Гал унтраах систем,
  • Уурхайн ус зайлуулах систем,
  • Даралтат агааржуулалтын систем,
  • Цахилгаан дамжуулах хуваарилах систем