0.4-35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

  • Бүх төрлийн кабель болон тэдгээрийн тулгуурын системийг суурилуулах
  • 35кВ хүртэл цахилгаан дамжуулах шугамын дундын болон төгсгөлийн холболт (муфт)
  • Цахилгаан, нарийн хэмжүүр болон холбоо дохиоллын тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
  • Эдгээрийн механик ажлууд